Subsidie voor kunststof kozijnen in 2024

Subsidie voor kunststof kozijnen in 2024

Een van de meest efficiënte manieren om uw woning te verbeteren op het gebied van isolatie en energiebesparing is het vervangen van oude kozijnen door nieuwe kunststof kozijnen. En hoewel de voordelen ervan talrijk zijn, kunnen de kosten voor deze investering aanzienlijk worden genoemd. Om deze reden stimuleert de overheid de verduurzaming van woningen door middel van subsidies voor het plaatsen van kunststof kozijnen. Deze subsidies maken het voor huiseigenaren financieel aantrekkelijker om te investeren in energie-efficiënte oplossingen, waardoor niet alleen de energierekening omlaag gaat, maar ook de CO2-uitstoot wordt verminderd. 

In deze blog gaan we dieper in op de subsidiemogelijkheden voor kunststof kozijnen in 2024 en hoe u hiervan kunt profiteren voor een duurzamere en comfortabelere woning.

Is het mogelijk om subsidie te krijgen voor kunststof kozijnen? 

Het is zeker mogelijk om subsidie te ontvangen wanneer u kunststof kozijnen laat plaatsen. Deze subsidie valt namelijk onder de Investeringssubsidie duurzame energie, afgekort als ISDE. Het doel van deze subsidie is om huiseigenaren te stimuleren om te investeren in duurzame energieoplossingen, zo ook voor het plaatsen van kunststof kozijnen. We vertellen er graag meer over.

Over de Investeringssubsidie Duurzame Energie

De Investeringssubsidie Duurzame Energie is in het leven geroepen om woningeigenaren te stimuleren om te investeren in energiebesparende maatregelen, waaronder kunststof kozijnen. Gezien de relatief hoge kosten van de investeringen in duurzame energie, biedt de ISDE financiële ondersteuning om de drempel voor huiseigenaren te verlagen en zo de transitie naar een duurzamere woningvoorraad te versnellen.

Jaarlijks wordt er een budget vrijgemaakt voor subsidieprogramma’s, waarbij in 2024 een bedrag van € 600 miljoen beschikbaar is gesteld.

Welk subsidiebedrag kunt u ontvangen voor kunststof kozijnen? 

Het bedrag dat u ontvangt voor het installeren van kunststof kozijnen hangt af van het type glas en het oppervlakte van de kozijnen. We lichten het in de onderstaande tabel toe: 

Soort kozijn en glas

Het subsidiebedrag per m²

De maximale U-waarde

HR++-, triple- of vacuümglas in bestaande kozijnen

€46

1,2

Triple- of vacuümglas in isolerende kozijnen

€131

0,7

Isolerend paneel met lage isolatiewaarde in het kozijn

€20

1,2

Isolerend paneel met hoge isolatiewaarde in het kozijn

€90

0,7

Enkele voorwaarden voor de subsidie energiebesparing

Uiteraard wordt de subsidie pas uitgekeerd wanneer voldaan is aan alle gestelde voorwaarden en vereisten. Dit omvat onder andere het correct uitvoeren van de energiebesparende maatregelen volgens de geldende normen en richtlijnen, het tijdig indienen van de aanvraag met de juiste documentatie en de volgende vier voorwaarden: 

  • Je moet eigenaar zijn van de woning waarvoor de maatregelen worden uitgevoerd en bovendien moet je ook daadwerkelijk in de woning wonen.
  • Het plaatsen van de kozijnen dient te zijn gedaan door een professioneel bedrijf; zelf plaatsen is niet toegestaan.
  • Alle energiebesparende maatregelen moeten worden toegepast binnen de bestaande thermische schil van de woning.
  • Elke isolerende maatregel moet voldoen aan de eisen met betrekking tot de maximale isolatiewaarde en het minimale oppervlak, zoals vastgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Hoe subsidie ISDE aanvragen? 

De subsidieaanvraag loopt via de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Hierbij dient u verschillende gegevens en documenten te verstrekken, zoals informatie over de geïnstalleerde apparatuur, de facturen en bewijs van eigendom of huur van de woning. Zodra de aanvraag is ingediend, zal de RVO deze beoordelen en, indien goedgekeurd, de subsidie toekennen.

Het is dan ook belangrijk om rekening te houden met de volgende stappen: 

  1. Controleer of de maatregelen ook daadwerkelijk binnen de subsidieregeling vallen
  2. Zorg ervoor dat u, bij het aanschaffen en laten installeren van de isolatiematerialen, een duidelijk betaalbewijs en/of factuur ontvangt. 
  3. Het aanvragen van de ISDE-subsidie kan vervolgens via de website. Hier heeft u een DigiD, de facturen en eventuele extra informatie nodig. 
  4. Deze aanvraag dient u binnen 12 maanden na installatie van de kozijnen in te dienen bij de RVO.

Meer weten over kunststof kozijnen en verduurzamen? 

De ISDE-subsidie biedt woningeigenaren een stimulans en financiële ondersteuning bij het investeren in energiebesparende maatregelen, waaronder het vervangen van kozijnen door kunststofvarianten. Dit kan niet alleen leiden tot een verbeterde isolatie van uw huis, maar ook tot lagere energierekeningen en een verhoogd comfortniveau. 

Benieuwd naar hoe kunststof kozijnen kunnen bijdragen aan het verduurzamen van uw woning? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. We staan klaar om al uw vragen te beantwoorden en u te helpen bij het vinden van de juiste oplossing voor uw huis.