Werkwijze

Onze werkwijze

Een (nieuw) energielabel aanvragen voor uw woning?

1: Wij nemen telefonisch contact met u op

  • Wij informeren u over onze werkwijze
  • Daarna plannen we in overleg met u een afspraak voor woning opname.

2: Wij bevestigen onze afspraak per mail.

  • In de mail ontvangt u een aantal vragen om gegevens klaar te leggen of indien mogelijk al per mail aan te leveren (tekeningen van de woning, facturen van de technische installatie, facturen van eventuele verbouwingen).

3: Opname van de woning:

Tijdens de opname van de woning nemen wij alle kenmerken van de woning op, deze leggen we vast in schetsen en met foto’s. Van vloer (kruipruimte) tot en met het dak, wij inspecteren alle ruimtes. Tijdens dit bezoek worden alle kenmerken van het huis vastgesteld. Hierbij kunt u denken aan zaken als de dikte van de isolatie, de eventuele aanwezigheid van zonnepanelen, warmte installatie (CV of een andere warmtebron), warm water voorziening en eventuele afzuiginstallatie.

4: Alle informatie worden in gespecialiseerde software vastgelegd.

Indien nodig vragen wij verklaringen op bij leveranciers en fabrikanten. Alles om het energielabel zo compleet mogelijk op te maken.

Met alle uitkomsten stellen wij uw energielabel op.

5: Wij registreren het energielabel in de databank van de RVO. Na registratie ontvangt u het label van ons via de mail.